Γνωριμια

Φιλοσοφία

Πιστεύουμε ότι η κατάλληλη εκπαίδευση οδηγεί στη βελτίωση της σχέσης του ατόμου με το φαγητό.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο ότι δεν χρειάζεται μόνο θέληση για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και κατάλληλη μέθοδος. Προτρέπουμε τους πελάτες μας να δουν την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου τους, ως μια εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτό το λόγο, πεποίθηση μας είναι ότι η βελτίωση έρχεται μόνο μέσω της προσπάθειας αλλά και της κατάλληλης καθοδήγησης. Ακόμη, αποδεχόμαστε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναμφίβολα θα οδηγήσει ή έχει ήδη οδηγήσει και σε λάθη, τα οποία όμως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επιστημονική γνώση, η εμπειρία μας καθώς και ο σεβασμός μας στην ιδιαιτερότητα και τις προτιμήσεις του ατόμου, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για μια δημιουργική συνεργασία, η οποία έχει ως απώτερο σκοπό την επίτευξη του στόχου του πελάτη.

Copyright © 2021 peri-diet.com

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles