Μετρησεις

Μετρηση Σύστασης του σώματος

mc-780-portable.jpg

Η μέτρηση σύστασης σώματος γίνεται με το εκσυγχρονισμένο μηχάνημα MC 780 MA Με τη μέτρηση σύστασης του σώματος του ενδιαφερόμενου, μαθαίνουμε το Λίπος % , Λίπος kg, Άλιπη μάζα, Μυϊκή μάζα kg, Συνολικά υγρά σώματος, Εξωκυττάριο υγρό, Ενδοκυττάριο υγρό, Δείκτης μάζας σώματος, Οστική μάζα, Σωματική κατάταξη, Σπλαχνικό λίπος (λίπος γύρω από τα ζωτικά μας όργανα όπως καρδία, συκώτι κλπ), Αναλογία ECW/TBW, Βασικός μεταβολικός ρυθμός, Phase Angle, Basal Metabolic Rate indicator, Μεταβολική ηλικία, Κατανομή σωματικού λίπους, Ισορροπία μυϊκής μάζας, Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό κτλ). Η συγκεγκριμένη μέτρηση είναι σημαντικό βοήθημα για άτομα που γυμνάζονται ή ακολουθούν μια διατροφή. Σκοπός είναι η διατήρηση ή η αύξηση της μυϊκής μάζας, η ενυδάτωση των κυττάρων και η μείωση του σωματικού και σπλαχνικού λίπους για την ομαλή λειτουργία των ζωτικών οργάνων.

Copyright © 2021 peri-diet.com

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles